Editorial Team

Ketua Dewan Penyunting

 1. Siti Zulaiha, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Indonesia

Wakil Ketua Penyunting

 1. Syaripah Syaripah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Indonesia

Penyunting Ahli

 1. Khairunnas Rajab, Universitas Islam Negeri (UIN) Riau, Indonesia
 2. Toto Suharto, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Indonesia
 3. Atikah Syamsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
 4. Suyatno Suyatno, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
 5. Hendro Widodo, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Penyunting

 1. Idi Warsah, STAIN Curup, Indonesia
 2. Mutia Mutia, STAIN Curup, Indonesia
 3. Eka Yanuarti, STAIN CURUP
 4. Asri Karolina, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Curup, Indonesia
 5. Ida Fiteriani, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia